Gipsy Soul Sądeckie Pieszczochy TAJGA

• DATA URODZENIA: 12-07-2012

• Champion Polski

• Champion Litwy

• Champion Ukrainy

• Champion San Marino